איך מפנים זמן איכות לספרני הייעץ ומה חדש ב- Proquest ו- Ebrary?

שנה אקדמית חדשה בוקעת בימים אלה מבין החופשות והחגים ועונת חידושים ורכש מידע לפנינו. בגליון זה נספק מידע שעשוי לסייע לכם בהחלטותיכם.

נשתף אתכם ב- Case Study על פיו, יישום Summon מסייע לספרני הייעץ לפנות זמן איכות למטלות מקצועיות. על פי תיאור המקרה, 50% מהפניות לייעץ בספריה מוגדרות כ"שאלות קלות" ש-Summon מסוגל לטפל בהן ביעילות במקומכם.

Proquest מחזקת את מאגר העסקים שלה ABI/INFORM ומוסיפה תוכן איכותי למאגרי הבריאות. כל המאגרים הללו נכללים ב Proquest Central.

קריאה פורה.

Sub Menu2 Content

Sub Menu3 Content

Sub Menu4 Content

Sub Menu5 Content