Summon- Discovery Tool

SUMMON הוא כלי איתור ( Discovery Tool ), המאפשר גישה לכל המידע המצוי בארגון ואף למידע בהיקף עצום שהארגון אינו מנוי לו. הכלי נבנה מראש על פי תפיסה חדשנית, שאינה בהכרח משייכת מידע מסוים למאגר מידע זה או אחר אלא הוא ממפתח את פריט המידע על פי כללים אחידים ומציג את ה- Meta Data של כל פריטי המידע בצורה אחידה. בשיטה זו מתקבל מאגר מידע ענק, הכולל מעל מיליארד פריטים, שכולם ממופתחים ומוצגים במבנה אחיד - מה שמקל ומאיץ את החיפוש. החיפוש, כאמור, מציג בשלב הראשון פרטים ביבליוגרפים ותקציר ובשלב שני , באמצעות Link Resolver , יכול המשתמש להגיע לטקסט המלא במידה והארגון, לו הוא משתייך, מנוי למקורות המידע הללו.
SUMMON אינו מחליף את מאגרי המידע המקצועיים. משתמשים מיומנים יפנו למאגרים מקצועיים בהם הם רגילים לחפש והמשתמשים הפחות מיומנים יפנו אולי ל-Summon . Summon כולל כיום, בנוסף, אפשרות לספריה לכוון את המשתמשים למאגרי מידע מקצועיים.
בתפיסה שלנו, המשתמשים , על פי רמתם והעדפותיהם, קובעים לעצמם את שיטת חיפוש המידע – האם לפנות למאגר רחב, אפילו רב תחומי, או לפנות למאגרי מידע ספציפיים, שמסננים מראש עודף מידע מיותר. בכל מקרה ה- Link Resolver אמור לקשר בין כל המאגרים ולאפשר גישה לטקסט המלא בין אם החיפוש הוא ישירות במאגרי המידע או באמצעות כלי האיתור SUMMON.
SUMMON מותקן במאות מוסדות אקדמיים וספריות בכל העולם והוא ה – Discovery Tool המוביל בעולם.

Sub Menu2 Content

Sub Menu3 Content

Sub Menu4 Content

Sub Menu5 Content